News Updates

 • रजिष्ट्रेशन आवेदन फारम बुझाउने म्याद थप सम्बन्धि सूचना
 • Notice Regarding Fine & Penalty

NEB Notice

 1. Routine of Grade 11 & 12 (Published Date: 2075/10/14)

 2. नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको परीक्षा आवेदन भर्ने / भराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (Published Date: 2075/09/27)

 3. रजिष्ट्रेशन आवेदन फारम बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना (Published Date: 2075/09/27)

 4. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको सूचना​  (Published Date: 2075/09/23)

 5. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुर कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको समय तालिका (Published Date: 2075/09/05)

 6. उत्तरपुस्तिका पुनःपरीक्षण सम्बन्धी सूचना​ (Published Date: 2075/09/04)

 7. नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बिज्ञप्ति (Published Date: 2075/08/23)

 8. २०७५ सालको कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सुचना​  (Published Date: 2075/08/12)

 9. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुर कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको समय तालिका​ (Published Date: 2075/08/12)

 10. Student registration process step by step instruction  1. NEB Notice in Paper

 2. NEB Publications

 3. Welcome to R-EMIS

 4. Check Your Result (SEE, XI, XII)